Renovering

Relining och avloppsservice – relining pris

Att få stopp i avloppet är inte kul. Det är vanligt att olja, hår och andra saker kan åka ner i avloppet och orsaka stopp. När detta händer rinner vattnet långsamt ner i avloppet eller en illaluktande lukt kommer upp. Det är bra att kolla avloppet en gång per år. Det är rekommenderat att göra en avloppsrenovering innan systemet har överskridit sin beräknade livslängd. Genom att renovera kan ditt system förlängas med 50 år. Det kan vara viktigt att göra en renovering om du till exempel bor i ett äldre hus. Gamla avloppsrör i gjutjärn och betong kan i värsta fall ge upphov till sjukdomar. Du får också stopp oftare i röret och trädrötter kan leta sig in i sprickor vilket leder till större skador.

Det är smart att undersöka sina rör i tid då relining inte går att utföra om rören har blivit för skadade. Innan företaget utför en avloppsrenovering filmar dom i röret för att se eventuella skador. När rörmokaren har sett det eventuella skadorna bestäms det vilken teknik som är bäst att genomföra. En smidig och snabb teknik som används för att renovera avlopp är reliningsmetoden. Med denna kan röret renoveras på insidan och du slipper att riva upp ytor i hemmet. Rörfodringstekniken har två metoder som går att använda. Dessa två metoder är lösplatsmetoden och strumpmetoden. Vilken metod som ska användas beror på hur stor skada röret har. Gamla avloppsrör i gjutjärn och betong kan till exempel använda sig av strumpmetoden då större sprickor ofta förekommer. Rörspolning stockholm är ett bra sätt att slippa stopp i avloppen

Lösplatsmetoden

Även kallad sprutmetoden. Metoden innebär att insidan av röret sprutas med en plast eller färg. Genom denna metod skapas ett nytt rör inne i det gamla röret. Denna metod fungerar bra på rör som har mindre skada. Undrar du vad relining kostar så är det betyldligt billigare än att lägga nya rör, så det är inget att fundera på.

Strumpmetoden

Med den här metoden sprutar du in en mjuk strumpa av epoximättad polyesterfilt. Strumpan skapar sedan en form och stelnar för att skapa ett nytt rör i det befintliga röret. En fördel med att välja strumpmetoden är att det nya röret får samma livslängd som ett helt nytt rör.

Miljövänligt

Att välja relining av rören är inte bara en billigare metod utan också en mer miljövänlig. Renoveringen skapar ett sådan litet fotavtryck efter sig. På grund av att inte behöva använda olika maskiner och riva upp lika stor yta som tidigare, blir renoveringen mer miljövänlig.

Vad kostar relining – relining avlopp kostnad

Att göra en renovering kan variera i relining pris. Faktorer som spelar in är hur svårt skadat röret är eller hur stor yta som behöver renoveras. Relining är ett billigare alternativ till stambyte. Att göra ett stambyte kan ta flera månader och du kan inte bo kvar i ditt hem under tiden. Priset på ett stambyte kan variera beroende på storlek på huset men det ligger ungefär mellan 300 000 – 600 000 kronor. Detta pris är dubbelt så mycket som vad relining kostar. Att använda sig av relining-teknik gör också att arbetet tar två till tre veckor samt att du kan bo kvar i hemmet under tiden.

Vilken metod är billigast

Är stumpmetoden eller lösplatsmetoden billigast? Det skiljer sig inte mycket i pris beroende på vilken metod som väljs. Att välja metod beror på till exempel hur svårt skadat röret är eller storlek på ytan jobbet ska utföras på.

Hur får jag bäst pris

Det smartaste sättet att hitta det bästa priset på relining, är att ta kontakt med det olika företag som erbjuder relining & avloppsservice. Ta in olika offerter och jämför. När avloppet ska renoveras i villa ligger priset på ca 100 000 – 190 000 kronor i en liten villa, ca 120 000- 220 000 kronor i en medelstor villa och ca 150 000- 300 000 kronor i en stor villa.