Renovering

Vikten av en bra takläggare Stockholm

När det är dags att renovera eller lägga om taket för dig som befinner dig i Stockholm, är det viktigt att arbetet blir bra gjort. Därför bör du alltid göra noggranna undersökningar innan du anlitar en takläggare Stockholm.

Taket är en viktig del av huset. Finns det en läcka påverkar det hela byggnaden och kan resultera i kostsamma renoveringar. Därför finns det några saker du bör tänka på lite extra innan du påbörjar en takläggning Stockholm.

Gör noggranna undersökningar

Gör noggranna undersökningar och kolla gärna runt efter några olika företag som utför takläggning Stockholm. Det är viktigt att du anlitar en bra takläggare med rätt kompetens och erfarenhet. Det allra bästa är om du hittar en certifierad takläggare Stockholm.

Fördelar med en certifierad takläggare Stockholm

Det finns många fördelar med att anlita en certifierad takläggare. Först och främst är certifikatet ett bevis på att du har att göra med en seriös takläggare. Det betyder även att takläggaren faktiskt har rätt kompetens för att renovera och lägga om tak.

Har du inte anlitat en certifierad takläggare kan det dessutom bli problem med försäkringsbolagen om något skulle gå fel. Vilket är en ganska viktig aspekt att ha i åtanke eftersom renovering alltid utgör en risk.

Har företaget garanti?

Det är även viktigt att kolla upp om takläggaren Stockholm har någon garanti. Det är vanligt att företag erbjuder 10 års garanti på takrenovering. Det innebär att om något skulle hända som exempelvis att någon platta går av vid hård vind, kommer takläggaren och fixar problemet utan extra kostnader.

Ansvarsförsäkring

En annan viktig aspekt att tänka på när du letar efter en bra takläggare Stockholm, är om företaget i fråga är försäkrat. Det är bra om takläggarna är ansvarsförsäkrade eftersom det utgör en trygghet för båda parter. Skulle något då bli fel, eller om takläggaren skadar något i huset – täcker försäkringen det. Det blir ofta även lägre självrisk för dig som är beställaren.

Priser – be om offerter

Priset är givetvis en avgörande del att ha i åtanke för många. För att du ska få ett så rättvist pris som möjligt bör du be om offerter från olika företag. På så vis får du en helhetsbild hur prisläget ser ut. Då har du mer kött på benen om du skulle vilja förhandla fram ett bättre pris med ett specifikt företag som du kanske gärna vill anlita.

En offert är ett prisförslag som takläggaren Stockholm ger dig när du beskriver vad du behöver ha hjälp med. Det går alltså att förhandla även om det inte alltid är välkommet. Men bra att veta är att seriösa takläggare Stockholm oftast ger dig rimliga priser baserat på marknadsvärdet och genomsnittspriset i Sverige.

Fråga runt

För att få en så klar och tydlig bild som möjligt av företaget, kan du be om att få några referenser. Du kan då ringa upp referenserna och fråga hur de upplevt företaget. Hur var bemötandet? Hur sköttes arbetet? Uppstod det några problem?

Rotavdrag för takrenovering Stockholm

Rotavdraget gäller även för takläggning Stockholm. Det betyder att du kan få ett reducerat pris på takrenoveringen. Du får då 30% reducerat pris på själva arbetet som utförts, upp till 50, 000 kr. Reduceringen gäller inte för materialkostnaderna. Detta gäller för dig som äger ett hus eller en bostad och betalat tillräckligt med skatt under året.

Om du installerar solceller på taket kan du dessutom få en skattereducering för grön teknik. För grön teknik får du hela 50% avdrag på både arbetet om utförs och materialkostnader, även här upp till 50,000 kr.

Du kan däremot inte kombinera båda avdragen för en och samma tjänst. Men du kan nyttja båda skattereduceringarna vid olika tillfällen under samma år.…

Share